Windows Wifi Şifresini Komut Satırından Öğrenmek

netsh wlan show profiles name=”WiFi Adı” key=clear

Komut satırı kısmına kodu yazıp çalıştırdığınız zaman bağlı bulunduğunuz wifi şifresini sizlere gösteren komuttur.

Leave a Reply